Profesionālās pilnveides un tālāk izglītības iestāde "Droša skola" tika izveidota 2011. gada septembrī. Es, Gunita Kleinberga, izveidoju iestādi ar mērķi, lai palīdzētu pedagogiem un vecākiem saredzēt bērna attīstības vajadzību un veidot atbalstu bērna attīstībai, mācību motivācijai, uzvedībai,  izprotot bērnu, saprotot sevi un veidojot kopīgu atbalstu  bērnu, jauniešu attīstību.

Iestādes mērķis ir palīdzēt pieaugušajiem saredzēt savas stiprās puses un pakāpeniski apgūt jaunas prasmes, kuras ver būt noderīgas ikdienas situācijās darbā vai attiecībās ar bērniem.