PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGIEM

Pirmsskolas pedagogiem ir iespējams apgūt arī programmas kuras prasa likumdošana:

1) Audzināšanas vadlīnijas un kompetences pirmsskolas izglītības iestādē" (8 akadēmiskās stundas)

2) Pirmsskolas vecuma bērnu pozitīva disciplinēšana, ievērojot bērnu tiesību aizsardzības principus ( 8 astronomiskās stundas )

Audzināšanas kompetences un bērna uzvedība:

1) "Pirmsskolas izglītības iestādes darbs ar bērniem kuriem ir uzvedības problēmas" (12 akadēmiskās stundas)
2) "Attīstību veicinoša komunikācija un disciplīna bērniem pirmsskolas izglītības iestādē" (12 akadēmiskās stundas)

Bērnu attīstības novērtējums un sadarbība ar vecākiem:

1) "Bērna attīstības ziņojums - ziņojuma izstrādes metodes pirmskolas izglītības iestādē" (12. akadēmiskās stundas )
2) "Komunikācija ar skolēnu vecākiem - grūtās sarunas, pārliecināta uzvedība komunikācijā" (12. akadēmiskās stundas )
3) "Pedagogu sadarbība un atbalstoša komunikācija ar vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē" (12.akadēmiskās stundas)

Bērnu attīstības grūtības un to izpausmes PII

1) "Cēloņi un risinājumi bērnu nagu graušanas, priekšmetu sūkāšanas un/vai graušanas, masturbācijas un citu neirotiski iezīmju (12. akadēmiskās stundas)

Pirmsskolas pedagogu ikdienas darbs ar bērnu attīstību:

1) "Emociju attīstība un pašregulācijas bērniem pirmsskolas izglītības iestādē"(12. akadēmiskās stundas )
2) "Sadarbības un sociālo prasmju attīstīšana bērniem pirmsskolas izglītības iestādē" (12. akadēmiskās stundas)
3) "Efektīva rīta apļa spēļu un sasveicināšanās nodarbība - tās ietekme uz darbu pirmsskolas izglītības iestādē" (12. akadēmiskās stundas)
4) "Uzmanības un koncentrēšanās attīstība bērniem pirmsskolas izglītības iestādē "(12. akadēmiskās stundas)

Pirmsskolas pedagogu palīgu un auklīšu kompetences paaugstināšana:

1) "Komunikācija un saskarsme ar bērniem vecumā no 1,5 - 7 gadiem"  (12. akadēmiskās stundas ) 


Izvēlieties sev interesējošu tēmu un tiekamies nodarbībā !