SKOLU PEDAGOGIEM

  1.  "Komunikācija ar skolēnu vecākiem - grūtās sarunas, pārliecināta uzvedība komunikācijā" (12. akadēmiskās stundas )
  2.  "Skolas loma darbā ar vienaudžu vardarbību" (12.akadēmiskās stundas)
  3. "Komunikācijas un disciplīnas tehnikas ikdienas darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības" (12. akadēmiskās stundas)
  4.  "Skolēnu problēmu risināšanas, kritiskās domāšanas, pašiniciatīvas un jaunrades attīstība stundu laikā izmantojot mūsdienu mācīšanās tehnikas" (12. akadēmiskās stundas)
  5. "Audzināšanas vadlīnijas un kompetences izglītības iestādē" ( 8. akadēmiskās stundas)


Izvēlieties sev interesējošu tēmu un tiekamies nodarbībā !